Paradise Nik Ocean

Giá 9,000,000,000 VNÐ

Diện tích 18 ha

Địa chỉ: Thôn Ngọc Nam - Xã Ngọc Vừng

02/27/2019