Các loại thuế phải đóng khi mua bán chuyển nhượng nhà đất

Cập nhật: 09/11/2018 -
Lượt xem:
1. Lệ phí trước bạ:

le-phi-truoc-ba 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ, nhà, đất là một trong các đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Theo quy định tại Điều 5, 6, 7 Nghị định này, lệ phí trước bạ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá trị ghi trong hợp đồng

2. Thuế thu nhập cá nhân

thue-thu-nhap-ca-nhan 
Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng là một trong các loại thu nhập chịu thuế. Có hai cách xác định thuế thu nhập cá nhân mà người chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải nộp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = 2% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lần.
Các tin khác